top of page

Škola jahanja

Osnovnu obuku -  školu jahanja - drže iskusni i za to školovani treneri sa grupom asistenata. Tokom obuke stiču se osnovna znanja o jahanju, od upoznavanja sa konjima, pojahivanja i sjahivanja, preko upućivanja o opremi,  do osnova o pravilnom stavu jahača, sigurnom upravljanju pri hodu i kasu. Časovi jahanja su pojedinačni (svaki polaznik ima svog trenera) i  održavaju se u dva klubska manježa (otvoreni i pokriveni) uz neprekidni nadzor trenera.

Sigurnost polaznika je jedan od osnovnih zadataka trenera, te se obuka odvija uz obaveznu upotrebu zaštitne opreme, koja je uključena u cenu obuke. Obuka se odvija na konjima koji su obučeni za rad sa jahačima početnicima. 

Pored savladavanja osnova same tehnike jahanja, početnici se upućuju u ophodjenje sa konjima - od toga kako se konju prilazi, preko pripreme konja za jahanje, do tretmana konja nakon jahanja, uključujući hranjenje i timarenje.

Jahanje je isključivo na vlastitu odgovornost, takodje za sve moguće povrede ili štete nastale unutar konjičkog kluba Beograd, u manjezu ili za vreme jahanja, uprava kluba, kao niti učitelj jahanja, ne snose nikakvu odgovornost.

Sportska organizacija KK "Beograd" ima sve potrebne dozvole (KZ-2017-2020) i trenerske licence (T10-2017-2020 do T20-2017-2020) za rad sa jahačima i konjima.

IMG_0558.JPG
Škola jahanja: Welcome
bottom of page